luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4247 ha
Intravilan: 101 ha
Extravilan: 4146 ha
Populatie: 2670
Gospodarii: 1172
Nr. locuinte: 1193
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie: Sineşti, Mijlocu, Dealu Bisericii, Urzica, Popeşti, Ciucheşti
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată la circa la 100 km de reşedinţa de judeţ Râmnicu Vâlcea
Aproximativ la 100 km de municipiul Craiova şi municipiul Tg. Jiu şi Drăgăşani
La 10 km faţă de oraşul Berbeti
La 45 km de oraşul Bălceşti
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Populaţia îmbătrnită, tineretul este plecat atât în oraş cât şi peste hotare
Activitati economice principale:
Activităţi economice
Obiective turistice:
Se pot face - depinde de investitori
Evenimente locale:
Hramul bisericii:
Sat Dealu Bisericii, în sâmbăta mirilor
Sat Sineşti, de Sf. Maria, în 15 august
Sat Mijlocu, 21 mai de Sf. Constantin şi Elena
Facilitati oferite investitorilor:
Zonă pentru IMM-uri
Proiecte de investitii:

Canalizare şi staţie de epurare apă
Reabilitare Şcoala Generală şi Grădiniţă
Amenajări spaţii verzi
Reabilitare Cămin Cultural şi sediu Primrie
Amenajare teren sportiv
Reabilitare drum comunal DC 113 şi deasemenea drumrurile săteşti
Reabilitare poduri si podete